Miljø

ISO 14001 certificeret siden 2000

PRI-DANAs miljøpolitik tager udgangspunkt i, at PRI-DANA, som producent af ubestykkede printkort, er bevidste om og tager ansvar for de faktorer hvormed produktionen påvirker miljøet.

Det er PRI-DANAs mål at mindske belastningen af det eksterne miljø under hensyntagen til virksomhedens kvalitetskrav og økonomi. Dette gennemføres ved i så høj grad som muligt at indføre og anvende den bedst mulige teknologi i de forskellige processer, samt ved at sikre og opretholde en solid uddannelse af medarbejderne, således at den enkelte medarbejder har kendskab til hvorledes eget arbejde har indflydelse på miljøet både under normale forhold og ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Medarbejderne skal løbende informeres om den overordnede udvikling i virksomhedens miljøpræstation.

PRI-DANA forpligter sig til løbende at overvåge miljøpræstationen på udvalgte parametre, udpege områder hvor der kan opnås miljømæssige forbedringer og gennemføre tiltag der har til formål at forbedre miljøpræstationen, så produktionen til stadighed kan ske med en minimal belastning af det eksterne miljø til følge.

Som mindstemål skal de gældende krav fra miljølovgivningen til stadighed være opfyldt.

Denne miljøpolitik vil være grundlaget for de miljømålsætninger som PRI-DANA løbende vil opstille.

Det er vores mål, at mindske belastningen af det eksterne miljø under hensyntagen til virksomheden kvalitetskrav. Dette gennemføres ved at indføre og anvende den bedst mulige teknologi i de forskellige processer, samt ved at sikre, at den enkelte medarbejder har kendskab til, hvorledes eget arbejde har indflydelse på miljøet.

 

Looking for Circuit board or PCB Circuit?

Pri-Dana produce every kind of printed circuit board and PCB´s for electronic divises

Webdesign: Graphicmaster - Hjemmeside og CMS: Dynamic-it
High Quality PCB's
Multilayer PCB's
PCB's Proto Types
Hight Quality PCB's
Multilayer PCB's
PCB's Proto Types